STÖDTJÄNSTER

Stödtjänster

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet.

För att göra det så köper dem in och aktiverar stödtjänster

CheckWatts roll är att fungera som en aggregator som kan buda på de olika stödtjänstmarknaderna med deras sammanlagda resurser.

Genom att ansluta sitt batteri till CheckWatt kan du få betalt för att bidra till elnätets stabilitet genom att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät.

Hur funkar det?

  • Du beställer tjänsten från oss.
  • Vi bokar en tid för att installera en enhet till er Smartmätare som heter Checkwatt CM10.
  • Efter det är ditt batteri anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk.
  • CheckWatt använder sedan batteriet som en resurs och kan därmed buda på svenska kraftnäts stödtjänstmarknader.
  • Som ägare till resursen kan du följa användningen av batteriet i appen Energy in Balance och se de ekonomiska resultaten.
  • Du får betalt månadsvis i efterskott.
  • Hur mycket kan du tjäna på ditt batteri? Idag uppskattningsvis 4 450kr/kW/År.
  • Ersättningen utgår från tillgängligheten av batteriet och inte den faktiska användningen av batteriet.

Intresserad? Vi ger dig gärna ett förslag!