SOLCELLER ÄR EN INVESTERING

Börja ditt hållbara sparande

Hur kan du göra en god affär och samtidigt stärka företagets varumärke utifrån ett hållbarhetsperspektiv? En lösning är att gå över till solceller och på så sätt bli mer självförsörjande.

De flesta företag jobbar redan aktivt för att minska sin påverkan på klimatet. Säkert ditt också. Oavsett nivå på engagemanget, är sådana insatser viktiga för varumärket. Men så är det ju frågan om ekonomi. Hållbarhetsinsatserna bör inte kosta mer än de smakar.

Våra lösningar för solceller hjälper dig att klara balansgången. Genom att hyra eller köpa solceller från oss (vi erbjuder båda alternativen) får du garanterat gröna siffror i balansräkningen.

Vi lyfter den stora fördelen direkt

Den handlar om att spara pengar. När du kan producera din egen el behöver du inte köpa lika mycket från elnätet. Du blir mindre beroende av de snabba upp- och nedgångarna på elmarknaden.

En annan fördel för just företag är tillgången till riktigt stora takytor. Tänk lager och fabrikslokaler. Ju större yta, desto mer kan du ta tillvara solens strålar.

Batterilagring kompletterar

Maxa nyttan av föreningens solceller? Då är vårt tips att komplettera med batterilagring. Det gör att elen som genereras av solcellerna under dagen sparas, så att den istället kan användas på kvällar och nätter. Eller när det behövs.

MER OM BATTERILAGRING FRÅN REVOLT

Våra elektriker har upp till 40 års erfarenhet med behörighet att installera solceller sedan 2006. Tryggare kan det knappast bli.

Bli ett eget kraftbolag

Ett annat alternativ för elen från dina solceller, är att sälja den till valfri elleverantör. Ditt företag tjänar en slant samtidigt som andra kan dra nytta av den gröna energin.

Med Revolt är du snabbt igång

Vi vet inte hur det är med andra solcellsleverantörer, men för oss är det viktigt att ha egna elektriker och montörer. Att vi är oberoende av externa installatörer snabbar på hela processen så att du inte behöver vänta överdrivet länge på din solel.

Ett annat alternativ för elen från dina solceller, är att sälja den till valfri elleverantör. Ditt företag tjänar en slant samtidigt som andra kan dra nytta av den gröna energin.

Intresserad? Vi ger dig gärna ett förslag!