MED BATTERILAGRING GÖR
SOLCELLER ÄNNU MER NYTTA

Batterilagring sparar den egenproducerade överskottselen från dina solceller. Den kan du använda när du vill – och slipper handla ny el när den är som dyrast.

Under dagen producerar dina solceller den mesta av energin. Men i de flesta fall är energibehovet – typiskt nog – inte störst så länge det är ljust ute.

Både ekonomiskt och tryggt

Med batterilagring lagras elöverskottet under dagen. Du kan sedan bestämma när du vill använda överskottet, förslagsvis på kvällen och natten när elen från elnätet är dyrare. Den lagrade solenergin gör att du blir mer självförsörjande och slipper sitta i knäet på elbolagen.

Batterilagring som stöder ö-drift erbjuder en unik fördel genom att säkerställa tillgången på el även vid strömavbrott. Denna teknik möjliggör för batteriet att automatiskt växla till självförsörjande drift, vilket minimerar sårbarheten vid ett eventuellt strömavbrott.

Revolt ligger steget före

Vi hjälper dig med allt från planering till installation av allt som behövs för batterilagring.

Jobbet görs av våra egna elektriker och montörer – pålitliga tekniker med lång erfarenhet av att installera lösningar för batterilagring. Att vi är oberoende av externa installatörer snabbar dessutom på hela processen. Ledtiderna blir kortare och tillsammans får vi en tydligare överblick över ditt projekt.

GÖR GRÖNA AVDRAG FÖR SOLCELLER OCH BATTERILAGRING!

För dig som skaffar solceller finns en numera skattereduktion som ersätter tidigare solcellsbidrag och ROT-avdrag.

Reduktionen på 20 % dras direkt på fakturan av oss på Revolt. För din investering i batterilagring blir avdraget hela 50 %. Du slipper på så sätt att vänta på att få dina pengar utbetalda.

0 %

Installation av nätanslutet solcellssystem:

Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material (källa Skatteverket).

0 %

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi:

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material (källa Skatteverket).

Gå hållbart fullt ut

Batterilagring kompletterar alltså dina solceller. Och det finns mer att hämta.

Vi hjälper dig gärna att skapa ett helt energisystem byggt på hållbarhet.

Ett system där solceller, batterier och laddboxar till din elbil ingår.

Men lugn, du behöver inte göra allt på en gång.

Intresserad? Vi ger dig gärna ett förslag!