ELBILSLADDARE OCH BETALTJÄNST I VÄRLDSKLASS

Ladda batterierna på jobbet

Med Revolt får du en heltäckande abonnemangslösning där allt ingår. Det är både enklare och mer kostnadseffektivt än att köpa egna elbilsladdare.

Du slipper till exempel alla driftskostnader utöver själva elen. Istället kan du generera nya intäkter genom att debitera elbilsanvändarna för den el de förbrukar.

Allt ingår – och vi menar allt

Det innebär att vi planerar och projekterar. Att vi levererar all nödvändig hård- och mjukvara. Att våra egna, behöriga elektriker ansvarar för all installation. Och att vi står för service och support.

Enklare debitering

Revolt Charge är en lättanvänd lösning för att hantera företagets laddare. Som användare kan man till exempel enkelt se i sin telefon när en laddningspunkt finns tillgänglig.

Den gör dessutom att du slipper administrativt arbete med att sköta debitering av elförbrukningen. 

Du bestämmer priset per kW. Du kan också basera det på spotpriset – vår lösning har en integration med den nordiska elbörsen Nord Pool, så att du kan välja marginal på spotpriset i antingen kronor eller procent.

Användarna betalar med kreditkort, Apple Pay, Google Pay eller Swish. Vi hanterar debiteringen och ger dig en samlad utbetalning månadsvis.

Bara de bästa laddarna

Vi samarbetar bara med marknadens ledande tillverkare av laddare, till exempel Defa, Zaptec, Garo, Eldon och Charge Amps.

Alla dessa är nordiska varumärken. Det betyder högsta möjliga kvalitet på produkterna, suverän användarvänlighet och snygg design. Självklart fungerar laddarna lika bra på utomhusparkeringen som i kontorsgaraget.

Användarna betalar med kreditkort, Apple Pay, Google Pay eller Swish. Vi hanterar debiteringen och ger dig en samlad utbetalning månadsvis.

0 %

I SKATTEREDUKTION

Som företag kan du göra ett skatteavdrag på 50 % vid omställning till grön teknik – upp till 15 000 kronor per laddstation.

Du ansöker om avdrag hos Naturvårdsverket, antingen innan vi börjar arbetet eller senast sex månader efter att installationen är klar.

Vi hjälper till med ansökningen om du vill

Intresserad? Vi ger dig gärna ett förslag!