ELINSTALLATIONER PÅ DEN SÄKRA SIDAN

Låt inte företaget tappa kraft i onödan

Vi utför alla typer av eluppdrag – från stora renoveringsprojekt till mindre jobb där vi optimerar energianvändningen i dina lokaler. Alltid med våra egna elektriker.

”Alla typer av eluppdrag” låter kanske lite vagt. För att göra det lättare för dig att ta del av vårt erbjudande har vi delat upp dem i fyra områden – som alla på olika sätt höjer prestandan och ökar säkerheten i dina lokaler:

 • 1
  EL OCH ELSÄKERHET

 • 2
  TELE, DATA OCH FIBERNÄT

 • 3
  ENERGIOPTIMERING

 • 4
  STYRSYSTEM OCH AUTOMATISERING

El och elsäkerhet

Belysning som berör

Med dagens elteknik kan du designa belysningen snyggt, praktiskt och energisnålt. LED-belysning ger upplysta utomhusmiljöer som ökar tryggheten kring dina lokaler.

Starka skäl för elförstärkning

Gamla huvudsäkringar och en underdimensionerad elanläggning ökar riskerna för olyckor och dyra eller till och med omöjliga reparationer. Elförstärkning görs för att du ska kunna ta ut mer el i fastigheten.

Första steget är att vi besiktar elanläggningen för att kunna ta fram en åtgärdsplan.

Elsäkerhet in i minsta ampere

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar för elsäkerheten i dina lokaler. Vi tar ansvar för besiktning och underhåll av fastighetens elanläggning för att minska risken för olyckor.

Färre nollor på dina elräkningar

Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader överlag. Det kan handla om allt från motorvärmarinsatser till så kallade KNX-system (KNX används för att automatisera kommersiella fastigheter).

Tele, data och fibernät

Ett fibernät ökar möjligheterna att göra fastigheten smart. Det vill säga skapa funktioner som förenklar för dig och dina medarbetare – och minskar energiåtgången.

Vi bygger framtidssäkra nätverk där vi tar hänsyn till dina kommande planer. Är det dags att införa ett passagesystem? Ändra planlösning i ett kontor?

Vi hjälper dig att se möjligheterna för att din investering i nätverk ska löna sig på sikt – oavsett om det är fasta fibernät eller trådlösa nätverk.

Äg ditt eget bredband i fibernätet

Att ha ett oberoende bredband via fiber gör att din fastighet stiger i värde på lång sikt. Med bredband via fibernät kan du fritt välja bland tjänster från olika operatörer.

Bara certifierade fibertekniker

För att säkerställa kvaliteten och driftssäkerheten i nätet är det avgörande att teknikerna har rätt kompetens. Därför har vi valt att specialutbilda och certifiera våra tekniker inom fiberteknik och fibernät.

installatorsforetagen.se kan du läsa mer om vad det innebär att vara certifierad fibertekniker och hur det säkerställer att du får ett högkvalitativt fibernät.

Energioptimering

Modern elteknik erbjuder stora möjligheter att sänka energikostnaderna och öka värdet på din fastighet. Utöver de ekonomiska fördelarna är det också något som stärker företagets gröna profil.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig att förbättra:

Närvarostyrda armaturer

Glöm blinkande lysrör eller lampor som står på hela tiden. Uppgradera till en smart belysningslösning med LED-lampor som bara tänds när någon rör sig i lokalerna. Det här kan ge en energibesparing på hela 80 %!

Energieffektiva motorer

Varför ska ventilationen vara i full gång när ingen är på jobbet? Med modern teknik går det att sänka frekvensen på fläkthastigheten under utvalda tider. Förutom energieffektiv ventilation får du en tystare fastighet.

Hissmotorer och cirkulationspumpar är andra exempel på maskiner som kan optimeras.

Styrsystem och automatisering

Ett KNX-system ger stora möjligheter eftersom det samlar styrningen av fastighetens elfunktioner på ett enda ställe. Det kan vara belysning, ventilation, värme och kyla, solavskärmning, larm och multimedia. Fördelarna är flera, bland annat blir det enklare att övervaka, optimera, förändra och analysera fastighetens energibehov.

Med KNX-systemet kan du göra inställningar så att belysning och värme dämpas automatiskt när ett utrymme inte används. Eller att markiserna sänks vid ett visst klockslag.

Allt går att styra från din telefon.

Intresserad? Vi ger dig gärna ett förslag!