PERSONUPPGIFTER

Vi följer GDPR

Personlig integritet, anonymitet och säker hantering av personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer självklart dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter behandlas endast om det är relevant för vårt uppdrag. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, personnamn, adress och personliga e-postadresser.

GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Om du är besökare på Revolts webbplats använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder också cookies för kunna analysera våra besökares användning av webbplatsen och för att spara vissa inställningar, som språk och andra uppgifter.