7 SKÄL ATT VÄLJA OSS

Garantier för ett lyckat projekt

Det är inte för inte som vi är Sveriges mest kompletta solcellsleverantör. Här är 7 starka skäl till varför du ska välja just oss.

ELEKTRIKER MED 20 ÅRS ERFARENHET

Våra elektriker har arbetat som elektriker i minst 20 år och haft behörighet till att installera solceller sen 2006. Vi vet hur man gör. Vi ser till att din anläggning blir installerad och driftsatt med kvalitet – snabbare än de flesta av våra konkurrenter.

PROFESSIONELL PROJEKTERING

Vi gör alltid en ordentlig och korrekt projektering där vi mäter takytor på plats och gör snö- och vindlastberäkningar. Vi bedömer var solpanelerna ska placeras för att optimera solenergiproduktionen.

CERTIFIERADE MONTÖRER

Våra montörer är utbildade och certifierade på de montagesystem vi använder. Elinstallationen utförs alltid av behöriga elektriker. Alltid rätt person på rätt plats.

TRYGG LEVERANS

Med oss kan du känna dig trygg genom hela processen. Installationen följer Boverkets byggregler för taksäkerhet. Elinstallationen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Energimyndighetens installationsguide för ``Nätanslutna Solcellsanläggningar``. Alla produkter är CE-märkta och kommer med leveransvillkor enligt Konsumentköplagen.

EGEN KONTROLL

Vi har elbehörighet och ett egenkontrollprogram hos Elsäkerhetsverket – ett krav för att få utföra solcellsinstallationer. På begäran kan också följande visas upp: F-skattesedel, Försäkringsbevis, Egenkontroll, testprotokoll samt drift och underhållsinstruktion.

FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER

Du ska känna dig trygg med din investering. Därför har solcellerna från oss en produktgaranti som gäller om de inte fungerar enligt utfästelse på 10-30 år. Du får också en effektgaranti. Den innebär att du har garantier för att dina solceller kommer att bibehålla 80 % av sin effekt efter 25 år. Slutligen lämnar vi en installationsgaranti på 10 år. Den täcker eventuella fel som gjorts i samband med din installation.

BARA PREMIUMPRODUKTER

Vi arbetar endast med monokristallina solceller som håller högsta kvalitet. Det borgar för att de kommer att infria garantitiden på uppemot 25 år. Alla solceller är dessutom certifierade enligt standarden IEC 61215 och IEC 61730 och har en effektgaranti på att minst producera minst 80 % av sin initiala effekt efter 25 år.