FAQ

VAD VILL DU VETA?

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor.

Hur ser processen ut om jag väljer er?

När du beslutar dig för att skaffa solceller bokar vi tillsammans in en tid med en solenergiprojektör, här kommer vi gå igenom dina förutsättningar och framställa en skräddarsydd offert där du får se hur många paneler som får plats på ditt/dina tak, samt hur mycket el dessa kommer att producera.

Efter detta kommer en projektledare komma till dig för att försäkra sig om att takets mått stämmer, att det inte finns några hinder på taket och att taket kommer att hålla de kommande 30+ åren.

Efter projektledarens tumme upp bokar vi in en installation. Här kommer våra egna montörer och elektriker själva att installera anläggningen vilket betyder att allt arbete, planering och garantier ansvaras av oss.

Vad kostar min lösning? Hur ser finansieringen ut?

Vad det kostar att installera en solcellsanläggning är väldigt individuellt, du kan alltid få en kostnadsfri offert där vi tillsammans går igenom dina förutsättningar för att lämna ett nyckelfärdigt pris.

Det absolut vanligaste sättet att finansiera sina solceller är genom att baka in det i sitt bolån. Då det höjer både värdet och energiklassningen på din fastighet innebär detta dessutom ofta en räntesänkning för hela bolånet. Annars kan vi såklart hjälpa dig tillsammans med våra samarbetspartners!

Vad behöver ni för information av mig för att kunna räkna på en offert?

1. Vi behöver vi veta vilket material taket är byggt i.

2. Hur mycket el din fastighet förbrukar per år.

3. Hur stor din huvudsäkring är.

Kan jag göra något avdrag?

I dagsläget erbjuder regeringen en skattereduktion på 15 % av kostnaden för solceller samt 50 % för kostnaden av batterilösningar och elbilsladdare.

Hur länge håller solcellerna?

Då solceller inte har några rörliga delar i sig, har de en väldigt lång livslängd.

På våra paneler får du alltid en effektgaranti på 25 år, men räkna med att solcellerna producerar el betydligt längre än så.

Hur är det med garantier?

Eftersom allt vårt arbete är utfört av utbildad och certifierad personal och vi enbart använder högkvalitativa material, kan vi med trygghet erbjuda långa garantier.

  • 5 års installationsgaranti.
  • Upp till 25 års produktgaranti på solpaneler.
  • 25 års effektgaranti på solpaneler.
  • 10 års garanti på växelriktare.
  • 10 års garanti på batterier.

Krävs bygglov?

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller. Uppfyller din fastighet dessa krav så är den med stor sannolikhet bygglovsbefriad:

  • Solcellsanläggningen ska monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vad är den genomsnittliga återbetalningstiden för solceller?

Återbetalningstiden för solceller är den tid det tar innan du får dina investerade pengar tillbaka och varierar såklart beroende på det aktuella elpriset. Men med dagens elpriser så kan en solcellsanläggning ha en återbetalningstid på cirka 5 år.

Formeln för att räkna ut återbetalningstid är att ta inköpskostnaden för solcellsanläggningen delat på den årliga avkastningen. Vi hjälper dig att räkna ut återbetalningstiden och presenterar den i vår offert.