BRA ATT VETA OM SOLENERGI

I vår solcellsguide finns allt du behöver veta inför din investering.

Idag står solenergi för 0,66 % av den totala energimixen i Sverige. Men det finns mycket som talar för att det i framtiden kommer att vara den främsta energikällan.

Det senaste året har den totalt installerade effekten från solcellsanläggningar i Sverige ökat med 56 % och det blir mer och mer attraktivt att ha solpaneler på taket som producerar grön el.

Det är en investering för din egen ekonomi då det sänker dina elkostnader och höjer värdet på din fastighet – samtidigt som det är en miljöinsats.

DINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Att installera solceller är enkelt idag. Såväl myndigheter och elbolag som solcellsinstallatörer har fungerande rutiner. Det finns dock några saker du bör ha koll på innan du bestämmer dig.

1. Vilket skick är taket i?

 Först och främst behöver du undersöka om ditt tak behöver renoveras eller om det är i gott skick? Din solcellsanläggning kommer sitta kvar på ditt tak i minst 25-30 år.

 

Om ditt hustak är i behov av renovering, så behöver du göra det innan du installerar solcellsanläggningen.

 

Annars är en rekommendation att installera ett solcellstak. Priset för ett solcellstak är oftast billigare än att först lägga ett nytt tak och sedan installera vanliga solpaneler.

2. Vilket vädersträck vetter taket åt?

Solcellspaneler få bäst effekt på tak som vetter åt syd, men även väst- och östvända tak fungerar bra.

3. Är taket skuggfritt?

Solceller är som mest effektiva om de är fria från skugga från exempelvis andra byggnader, den egna skorsten eller kringliggande träd.

4. Vilken taklutning har din fastighet?

Helst ska den ha en lutning på 15-50 grader. Om ditt tak är platt utan lutning går det även bra att installera solceller med hjälp av en ställning. Dock krävs då oftast bygglov för installationen.

5. Vilket material är taket byggt i?

För att vi ska kunna räkna på en solcellsanläggning åt dig behöver vi veta vilket material taket är byggt i. Taktypen avgör vilken typ av montagekomponenter som behövs.

6. Finns tillräckligt med utrymme för montering?

Du behöver säkerställa att det finns utrymme för byggställning och eventuell kranbil intill din fastighet.

7. Hur mycket el förbrukar din fastighet?

Hur mycket el förbrukar din fastighet per år? Hur stor är din huvudsäkring? Detta avgör hur stor anläggning din fastighet behöver.

NÄR DU BESTÄMT DIG FÖR REVOLT

Vi hoppas förstås att ditt val för solceller faller på Revolt. Här är några vägledande svar på funderingar du kanske har om hur projektet går till.

1. Hur ser processen ut om jag väljer er?

När du beslutar dig för att skaffa solceller bokar vi tillsammans in en tid med en solenergiprojektör, här kommer vi gå igenom dina förutsättningar och framställa en skräddarsydd offert där du får se hur många paneler som får plats på ditt/dina tak, samt hur mycket el dessa kommer att producera.

 

Efter detta kommer en projektledare komma till dig för att försäkra sig om att takets mått stämmer, att det inte finns några hinder på taket och att taket kommer att hålla de kommande 30+ åren.

 

Efter projektledarens tumme upp bokar vi in en installation. Här kommer våra egna montörer och elektriker själva att installera anläggningen vilket betyder att allt arbete, planering och garantier ansvaras av oss.

2. Vad kostar min lösning? Hur ser finansieringen ut?

Vad det kostar att installera en solcellsanläggning är väldigt individuellt, du kan alltid få en kostnadsfri offert där vi tillsammans går igenom dina förutsättningar för att lämna ett nyckelfärdigt pris.

 

Det absolut vanligaste sättet att finansiera sina solceller är genom att baka in det i sitt bolån. Då det höjer både värdet och energiklassningen på din fastighet innebär detta dessutom ofta en räntesänkning för hela bolånet. Annars kan vi såklart hjälpa dig tillsammans med våra samarbetspartners!

3. Hur är det med garantier?

Eftersom allt vårt arbete är utfört av utbildad och certifierad personal och vi enbart använder högkvalitativa material, kan vi med trygghet erbjuda långa garantier.

 

 • 5 års installationsgaranti.
 • Upp till 25 års produktgaranti på solpaneler.
 • 25 års effektgaranti på solpaneler.
 • 10 års garanti på växelriktare.
 • 10 års garanti på batterier.

4. Krävs bygglov?

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller. Boverket skriver dock på sin hemsida att samtliga av dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

 

 • Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

 

 • Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 

 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 

 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

 

För att vara helt säker bör du läsa på om reglerna kring bygglov för solceller i just din kommun.

5. Kan jag göra något avdrag?

I dagsläget erbjuder regeringen en skattereduktion på 20 % av kostnaden för solceller samt 50 % för kostnaden av batterilösningar och elbilsladdare.

6. Vad är den genomsnittlig återbetalningstiden för solceller?

Återbetalningstiden för solceller är den tid det tar innan du får dina investerade pengar tillbaka och varierar såklart beroende på det aktuella elpriset. Men med dagens elpriser så kan en solcellsanläggning ha en återbetalningstid på cirka 5 år.

 

Formeln för att räkna ut återbetalningstid är att ta inköpskostnaden för solcellsanläggningen delat på den årliga avkastningen. Vi hjälper dig att räkna ut återbetalningstiden och presenterar den i vår offert.

7. Hur länge håller solcellerna?

Då solceller inte har några rörliga delar i sig, har de en väldigt lång livslängd.

 

På våra paneler får du alltid en effektgaranti på 25 år, men räkna med att solcellerna producerar el betydligt längre än så.

SÅ FUNGERAR SOLCELLER

 • 1
  Omvandlar solenergin

  Solceller som sitter i solpaneler fångar upp solenergi och omvandlar solens strålar till elektricitet. När solljus träffar en solcell så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddad, och solcellens baksida, som blir positivt laddad.

 • 2
  Växelriktare

  Denna ström förs vidare till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström som sedan kan användas i ditt hus eller skickas ut på elnätet.

 • 3
  Tar vara upp till 20 % av solens instrålning

  Dagens solceller kan ta tillvara på ungefär 15-20% av solens instrålning och omvandla den till elektricitet.

Intresserad?

Det finns olika typer av solpaneler på marknaden och vilken typ som passar dig kan vi hjälpa dig med.

OLIKA TYPER AV SOLPANELER

Förutom integrerade solpaneler, även kallat soltak, så är de tre vanligaste typerna av solceller på marknaden är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. Olika typer av solceller är utvecklade för olika förhållanden.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller är de vanligaste solcellerna för villaägare. Solcellerna är anpassade för vårt nordiska klimat, eftersom solcellerna klarar av att tillverka solenergi vid en lägre solinstrålning.Monokristallina solceller är generellt enhetligt svarta, har en verkningsgrad på 10-23% och efter 25 år kan man förvänta sig att verkningsgraden har sjunkit till ca 80%.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller är de vanligast förekommande på marknaden. De har generellt sett lite lägre verkningsgrad än monokristallina solceller.Solcellerna ses ofta på stora anläggningar och lantbruk som har gott om yta att installera solcellerna på. Polykristallina solceller har en skimrande blå nyans, har en verkningsgrad på ca 15–19 % och efter 25 år kan man förvänta sig att verkningsgraden har sjunkit till ca 80%.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller skiljer sig från de kristallina solcellerna då materialet kan göras böjbart vilket funkar oerhört bra på rundade ytor.Tunnfilmssolceller funkar t.ex. väldigt bra att limmas direkt på takpannor. Tunnfilmssolceller ser ut som svart en tunn film, har en verkningsgrad på ca 10–15% och i regel kortare livslängd än kristallina solceller.

Soltak innebär att solcellerna är integrerade i takpannorna eller i takplåten. Det betyder att solcellerna blir en naturlig del av ditt tak, och inte direkt syns att det finns solceller monterade på en fastighetens tak.
Det finns många fördelar med att installera ett soltak. Det ger ett stilrent och exklusivt resultat. Eftersom solcellerna är integrerade i taket upplevs det som att solcellerna är – och har alltid varit – en del av husets ursprungliga design.


Så om du planerar att samtidigt byta ut takets ytskikt för att montera solceller, så kan du istället byta till ett tak som har integrerade solceller. Det är även ett bra alternativ om man bygger ett nytt hus. Priset för ett solcellstak blir oftast billigare än att först lägga ett nytt tak och sedan installera vanliga solpaneler.Soltak innebär att solcellerna är integrerade i takpannorna eller i takplåten. Det betyder att solcellerna blir en naturlig del av ditt tak, och inte direkt syns att det finns solceller monterade på en fastighetens tak.