Revolt Powercharge AB förvärvar Installations Kompaniet El & Data i Stockholm AB

Revolt levererar lösningar för elbilsladdning till företag, fastighetsägare & bostadsrättsföreningar. Med förvärvet av El & Data i Stockholm AB utvidgas verksamheten till ett helhetserbjudande för solpaneler, batterilagring och elbilsladdning.

Behovet av grön omställning skapar stor efterfrågan på enkla och effektiva lösningar för elbilsladdning. Att möta den efterfrågan är Revolts ursprungliga affärsidé. Sedan starten tidigare i år har bolaget slutit flera strategiska kundkontrakt. Erbjudandet är en helhetslösning från projektering, installation samt med efterföljande service och support inklusive en betallösning så att kunderna slipper administration med debitering för laddningen.

Utvidgar med solpaneler och lagring
Med förvärvet av Installations Kompaniet El & Data i Stockholm AB kommer Revolt att utvidga verksamheten till ett helhetserbjudande för solpaneler, batterilagring och elbilsladdning.

”Genom förvärvet får vi tillgång till Installations Kompaniets samlade kompetens av 12 egna projektörer, montörer och elektriker vilket är en nyckelfaktor för att kunna leverera lösningar inom solpaneler med korta ledtider.” säger Kim Quarnström.

”Vi ser positivt på samgåendet och ser fram emot att kunna utveckla vårt erbjudande till att bli komplett leverantör inom hållbar energi och även utöka verksamheten till att innefatta erbjudande till privata villaägare.”

”De stigande elpriserna i kombination med en ökad klimatmedvetenhet har skapat ett stort intresse för solpaneler och tillhörande lagringslösningar samtidigt som leveranstiderna för att få en solcellsanläggning installerad är väldigt långa. Vi vill helt enkelt ta bort en flaskhals på den marknaden.” avslutar Kim Quarnström.

För mer information, kontakta Kim Quarnström: 070-973 66 22 eller [email protected]

Contact us

Fyll i formuläret nedan eller ring oss så kontaktar vi dig. Vi strävar efter att återkomma inom 24 timmar på vardagar.