EN FRÅGA OM ÖVERLEVNAD

Den gröna omställningen är inte längre ett val

Vår planet krisar. Och världens länder har äntligen börjat agera på riktigt. Men bensin- och dieseldrivna fordon är fortfarande en stor miljöutmaning.

Bilåkandet står för nära 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp. Idag rullar ungefär 240 000 laddbara personbilar på Sveriges vägar. Cirka fem procent av personbilsflottan. Stockholms handelskammare har i en prognos räknat ut att motsvarande siffra kommer att vara 2,6 miljoner till 2030 (gäller ett medelscenario). Det motsvarar hela 50 procent av det totala antalet personbilar. Och redan under 2022 kommer ungefär var tredje såld bil i Sverige att vara en elbil (källa: Bil Sweden).

%
KLIMATUTSLÄPP

Bilåkandet står för nära 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp

%
LADDBARA PERSONBILAR IDAG

Idag består cirka fem procent av Sveriges personbilsflotta av laddbara personbilar

%
LADDBARA PERSONBILAR ÅR 2030

År 2030 beräknas 50 procent av det totala antalet personbilar vara laddbara

Tendensen är alltså tydlig – men det finns ett problem

Antalet laddstationer är alldeles för få – redan idag. Lösningen ligger i att skapa möjligheter för människor att ladda sina bilar på fler platser. Och då framförallt i hemmet och på arbetsplatsen.

 

Att välja Revolt är att aktivt bidra till den gröna omställningen

Det är en utveckling som leder till ett hållbarare och bättre samhälle. Genom att våra produkter håller absolut högsta kvalitet får de en livslängd där både material och energi utnyttjas maximalt.

Häng med på den hållbara resan. Kontakta oss och berätta om dina behov.

Kontakta oss