Bara det bästa är grönt nog

Lägre kostnader, mer kraft

Revolt samarbetar med marknadens ledande tillverkare av laddsystem: Zaptec. Det är utvecklat i Norge – som är det land i världen med högst andel elbilar.

Våra laddsystem från Zaptec med överlägsna hård- och mjukvaror, använder all tillgänglig elkapacitet i fastighetsnätet optimalt och fördelar strömmen på ett smart sätt mellan laddstationerna. Med 22 kW effekt tar det bara en timme att ladda elbilen för en körlängd på upp till 110 kilometer.

För företag och fastighetsägare gör Zaptecs patenterade teknologi att laddstationerna anpassar sig till aktuellt elnät och fördelar all tillgänglig ström till de elbilar som är inkopplade. Allt helt automatiskt.

Dessutom: Zaptecs laddstation innehåller 60 procent färre delar än andra laddare. Det gör installationen enklare och minskar risken för fel när systemet väl är igång.

ZAPTEC PRO

Zaptec Pro är själva laddstationen. Uppgraderad med 4G som säkerställer kontinuerlig sömlös kommunikation mellan laddstationerna. Med 4G i laddstationen behövs ingen ytterligare nätverkslösning – det betyder lägre kostnader.

 • SÄKRARE LADDNING
  Inbyggd jordfelsskydd typ B

 • LJUSSTYRKA
  Ställ själv in ljusstyrka

 • SNABBARE LADDNING
  Ladda upp till 22kW på 1- och
  3-fassystem

 • LÅS LADDKABELN
  Laddkabeln kan låsas fast i laddstationen

 • LÄS AV LADDFÖRBRUKNING
  Se laddförbrukning i Zaptec portal

 • VÄLJ VEM SOM FÅR LADDA
  Lägg upp användaråtkomst

 • ANSLUTET TILL INTERNET
  Driftsäker med programvaruuppdateringar

 • TYP 2-KONTAKT
  Internationell standard

Se alla specifikationer här
Elbilsladdare Zaptec Pro
Elbilsladdare Zaptec Pro
Elbilsladdare Zaptec Pro
Elbilsladdare Zaptec Pro

ZAPTEC PORTAL

Med Zaptec Portal kan du enkelt övervaka, balansera och fördela strömmen på bästa möjliga sätt mellan de olika laddstationerna.

I Zaptec Portal har installatörer och installationsägare full överblick över status för laddstationerna. Här kan man lägga till, konfigurera, uppdatera och övervaka laddstationerna, läsa laddhistorik, registrera användare och mycket annat.

 

Se laddhistorik från varje laddstation eller användare

I Zaptec Portal får du full överblick över utförd laddning i hela installationen eller för en enskild laddstation eller användare. Exempelvis kan du se laddinformation för varje användare på en delad station.

I egenskap av ägare av laddsystemet, kan du både låsa laddstationerna så att några få användare har åtkomst till stationerna eller välja att ha dem öppna för alla. Du kan även bjuda in användare till anläggningen.

Du kan också ha några laddstationer öppna för gästladdning samtidigt som du låser andra laddstationer för privat bruk.

Zaptec Portal ger stor flexibilitet samtidigt som det är lättanvänt. Dessutom är det helt gratis!

 

Full överblick över elförbrukningen

Varje gång bilen laddas, registreras detta i molntjänsten Zaptec Portal. På så vis är det enkelt att få överblick över hur mycket el som förbrukas och vad det kostar att ladda.

Om en laddstation delas med andra, kan var och en  få överblick över sin egen förbrukning och sin egen laddhistorik. I Zaptec Portal har du även möjlighet att enkelt ge andra användare åtkomst.

Du kan enkelt exportera rapporter med förbrukningshistorik som kan användas som debiteringsunderlag.

ZAPTEC APM

Få mer ström till elbilsladdning genom att mäta effektuttaget och styra strömmen

Zaptec APM mäter effektuttaget för hela fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdning när fastigheten förbrukar mindre ström; dvs. har ett lägre effekt. Effektmätaren är certifierad och installeras på huvudtavlan. Den sänder kontinuerligt data från fastigheten till Zaptec Portal och justerar strömmen till laddstationerna.

Smart laddning i praktiken: Ta tillvara all tillgänglig kapacitet med Zaptec APM.

 

Uppgradera till Zaptec APM när du är i behov av mer laddström

Effektmätaren är enkel att montera. Den kan antingen installeras i samband med att installatören sätter upp infrastrukturen eller monteras senare. För att du ska kunna öka laddningskapaciteten, måste infrastrukturen vara dimensionerad för detta.

Elbilsladdare Zaptec Pro
Elbilsladdare Zaptec Pro
Elbilsladdare Zaptec Pro

ZAPTEC SENSE

Zaptec Sense är en sensor till fastighetens elcentral som gör att elen utnyttjas på smartast möjliga sätt, samtidigt som den är skonsam mot säkringarna. Ladda så snabbt som möjligt – med den el som finns tillgänglig.